Nevenbevindingen

Een afwijkende testuitslag betekent dat uw kind mogelijk de ziekte SCID heeft. Er zijn ook andere oorzaken die een afwijkende testuitslag tot gevolg kunnen hebben. Dit noemen we nevenbevindingen van het screenen op SCID. Een aantal voorbeelden van nevenbevindingen kunt u hieronder vinden. Er is altijd vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om vast te stellen wat de oorzaak is van de afwijkende testuitslag.

1. Syndromen met een afweerprobleem

Er zijn verschillende syndromen waarbij het afweersysteem aangedaan kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn het syndroom van Down, syndroom van DiGeorge of het Noonan syndroom. In sommige gevallen zal het voor de geboorte al bekend zijn dat een kind een bepaald syndroom heeft. In het ziekenhuis zullen u en uw kind door een team van kinderartsen met verschillende specialismen begeleid worden.

2. Afweerprobleem door andere oorzaken

Soms zijn er gebeurtenissen in de eerste week na de geboorte die kunnen leiden tot een afwijkende testuitslag. Het kan zijn dat uw kind erg ziek is geweest (bijvoorbeeld door een bloedvergiftiging) of een aangeboren aandoening heeft (bijvoorbeeld een hartafwijking). Ook kinderen van moeders die afweer onderdrukkende medicijnen slikken tijdens de zwangerschap kunnen een afwijkende testuitslag hebben. Het afweerprobleem zal zich in deze gevallen vaak vanzelf oplossen als de oorzaak wordt behandeld.

3. Afweerprobleem zonder bekende oorzaak

Soms wordt er bij vervolgonderzoek in het ziekenhuis een afweerprobleem ontdekt, maar is de oorzaak onbekend. De kinderarts-immunoloog zal u in dit geval meer informatie geven over eventueel aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld DNA-onderzoek. Uw kind wordt goed in de gaten gehouden door de kinderarts-immunoloog en in sommige gevallen wordt er gestart met medicijnen tegen ziekteverwekkers zoals antibiotica en antistoffen.

4. Fout positieve uitslag

Het kan ook voorkomen dat vervolgonderzoek laat zien dat er geen sprake is van een afweerprobleem. In dat geval spreken we van een fout positieve testuitslag. Uw kind hoeft dan niet verder vervolgd te worden door de kinderarts-immunoloog en er hoeven geen aanvullende onderzoeken gedaan te worden.