Notulen ANS-SCID vergaderingen

Notulen zijn op te vragen via info@scid.nu

Notulen ANS-SCID 2020

Vergadering 1, datum 12-03-2020

Vergadering 2, datum 20-03-2020

Vergadering 3, datum 19-06-2020

Vergadering 4, datum 11-09-2020

Vergadering 5, datum 20-11-2020

Notulen ANS-SCID 2021

Vergadering 1, datum 12-03-2021