Wat is de hielprik?

In de eerste week na de geboorte van uw baby worden een paar druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. Daarna onderzoekt een laboratoriummedewerker het bloed op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziekten. Een van de ziekten is SCID. Het is belangrijk dat deze ziekten snel na de geboorte worden ontdekt. Daarmee kan ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind voorkomen of beperkt worden. Meedoen aan de hielprik is vrijwillig. U beslist zelf of uw kind meedoet aan de hielprikscreening. Kijk voor meer informatie over de hielprik op de website van het RIVM.

Test op SCID in het laboratorium

Na de hielprik wordt het bloed naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt het bloed onderzocht op SCID en een aantal andere ziekten. In het bloed wordt er gekeken naar TRECs ofwel T-cell receptor excision circles. TRECs zijn een indirecte maat voor de T-cellen in het bloed. Kinderen met SCID hebben geen T-cellen en dus geen TRECs. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen gezonden kinderen en kinderen met SCID.

Uitslag van de test op SCID

De uitslag van de hielprik is binnen vijf weken bekend. Ouders worden altijd over de uitslag van de hielprik geïnformeerd. Er zijn drie uitslagen mogelijk. Meestal is de uitslag goed.

1. Goede uitslag

Meestal is de uitslag van de hielprik goed. Als de uitslag van de hielprik goed is, dan krijgt u binnen vijf weken een brief van het RIVM.

2. Afwijkende uitslag

Een afwijkende uitslag van de hielprik betekent dat een kind mogelijk een ziekte heeft. Als er een afwijkende uitslag is gevonden, dan neemt uw huisarts zo snel mogelijk contact met u op over het vervolgonderzoek. Kijk voor informatie ook op de pagina ‘Afwijkende uitslag, en nu?’

3. Extra hielprik nodig

Te weinig bloed

Soms is er te weinig bloed om goed onderzoek te doen in het laboratorium. Dan moet de hielprik nog een keer worden afgenomen. U krijgt binnen 5 weken bericht over de uitslag.

Nog geen conclusie mogelijk

Soms is de uitslag van de hielprik niet meteen duidelijk. Ook dan moet de hielprik nog een keer worden afgenomen. Dit is voor SCID soms het geval bij te vroeg geboren kinderen.