De Adviescommissie Neonatale Screening Severe Combined Immunodeficiency (ANS-SCID) is een commissie ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK). Het belangrijkste doel van de commissie is het optimaliseren van de screening op SCID en hierin de Programmacommissie NHS, het adviesorgaan over de gehele van neonatale hielprikscreening en zorg, te informeren en adviseren. De ANS-SCID overlegt vier keer per jaar over de voortgang van de SCID screening, de verwijzingen en follow-up.

Bij de samenstelling van de ANS-SCID is de volgende verdeling nagestreefd: kinderimmunologen, die elk een universitair centrum in Nederland vertegenwoordigen, een klinisch geneticus, laboratorium specialisten klinisch genetica, medisch laboratorium-immunologen met expertise op het gebied van de diagnostiek van immuundeficiënties, vertegenwoordigers vanuit het RIVM en de screeningslaboratoria, en een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging Stichting voor Afweerstoornissen (SAS).